Doelstelling

De stichting heeft ten doel het opbouwen en in standhouden van een vrijwilligersorganisatie, die in de buurt en in de
wijk hulp wil verlenen daar waar deze dringend nodig is en op dat moment niet door instanties als Thuiszorg, Groene Kruis
en dergelijke, geboden kan worden. Naast de hulp op praktische vlak tracht de stichting te helpen in gevallen van      
persoonlijke en sociale nood.

 

Doelgroep

Iedereen in de gemeente Venray met in acht name van de gestelde criteria.

 

Criteria bij hulpverlening

De AHD verleent haar diensten indien:

  • Het werk niet tot het takenpakket behoort van een professionele instantie (ingeval van wachtlijst wordt incidenteel wel hulp verleend);

  • Betrokkenen het zelf niet kunnen, en/of geen beroep kunnen doen op de mantelzorg;

  • De mantelzorg is/of wordt overbelast;

  • Voldoende financiële middelen ontbreken; bij weigeren van professionele hulp probeert de AHD de hulpvrager te stimuleren/motiveren tot alsnog zoeken van de juiste professionele hulp;

  • De hulpvrager stimuleren ook zelf oplossingen te zoeken, zeker als er niet direct vrijwilligers beschikbaar zijn.

Het bestuur en alle vrijwilligers zijn onbezoldigd.

 

Samenstelling bestuur:

Joop Bekenes, Voorzitter

Rob Hazeleger, Secretaris
Jan Phillipson, Penningmeester
Margo Verploegen - lid
Gaby Slagmolen - lid

Jaarverslagen:

Download onze jaarverslagen:

Privacy

Download onze Privacyverklaring t.b.v. de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):