Milieustation

Sinds december 2013 heeft de AHD de kans en de middelen van het Oranje Fonds gekregen om een nieuwe aanhangwagen te kopen waarmee diverse materialen kunnen worden afgevoerd naar het milieustation.
 

Voor bovengenoemde service wordt € 12,50 vergoeding gevraagd voor gebruik van de aanhangwagen en benzinekosten.

De te betalen stortkosten ca € 15,- ( per m3) zijn uiteraard voor rekening van cliënt en dienen te worden afgerekend met de chauffeur van onze aanhanger.

Er kan niet meer met de Milieupas worden betaald.

Let op!!!!!!

Matrassen niet  nat aangeleveren.